Image by Rodion Kutsaev

Ed Bruins

MJ1A8581.jpg
Ed Bruins

Invaldocent

Yoga (verbinding) ontstaat als degene die ervaart samen valt met de ervaring zelf. Hart en hoofd krijgen hun rechtmatige plaats. Samen worden ze meer dan twee aparte delen.

Zo zetten we de ware kracht van Aandacht en Liefde in, die in ons gevoels-bewustzijn tot een diepe bewuste ont-spanning leidt en vandaar tot aan ons Zelf reikt. Dit doen zonder te doen is het doel zonder dat we een doel hebben. Dit is van waaruit ik les geef.

Ed Bruins

Yoga (verbinding) ontstaat als degene die ervaart samen valt met de ervaring zelf. Aan het prille begin van m’n ont-dekkingsreis kon ik wel aanvoelen dat dit zo was maar; hoe ga ik dat ervaren? Dat was de vraag. In de opleiding die ik ontvangen mocht kwamen heel veel puzzelstukjes op z’n plek. Hart en hoofd kregen hun rechtmatige plaats. Samen werden ze meer dan twee aparte delen. Ik had het geluk om les te ontvangen van een zeer gepassioneerd leraar, en daar zeven jaar te kunnen doorleren. Verder begreep ik dat dit het doel van m’n leven was: beoefenen en doorgeven van Yoga om uit te komen bij wat niet gemist kan worden; m’n Zelf. ​ Door de tijd heen is de vorm van lesgeven weliswaar veranderd, maar bleef de kern, dat waar Yoga voor geschapen is, intact. Yoga staat niet voor een bepaalde oefenwijze maar voor de oorspronkelijke betekenis, namelijk ‘ het in verbinding zijn met wat Is’. D.m.v. ont-spanning en ‘Zijn’ i.p.v. doen, worden we meer waarnemer in plaats van doener.

Zo zetten we de ware kracht van Aandacht en Liefde in, die in ons gevoels-bewustzijn tot een diepe bewuste ont-spanning leidt en vandaar tot aan ons Zelf reikt. Dit is van waaruit ik les geef. Dit doen zonder te doen is het doel zonder dat we een doel hebben. Ed Bruins

Opleiding en training

  • Yoga docentenopleiding