top of page
Image by Rodion Kutsaev
Privacy beleid

Privacyverklaring

Natuurlijk is je privacy voor ons belangrijk. In onderstaand document vind je de uitleg hoe wij omgaan met de persoonsgegevens.

 

1- Persoonsgegevens die wij verwerken

Ajna Tempel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in ons systeem:

 • voor- en achternaam,

 • e-mailadres,

 • bankrekeningnummer 

 • overige persoonsgegevens kun je zelf toevoegen/wijzigen, maar is niet verplicht.

2- Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ajna Tempel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afgeven van persoonsgebonden abonnementen/strippenkaart zodat je gebruik kunt maken van de diensten van de Ajna Tempel.

 • Het afhandelen van jouw betaling voor deze persoonsgebonden abonnementen/strippenkaart.

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • Je onze nieuwsbrief te mailen waar je je zelf voor hebt aangemeld en waar je je elk gewenst moment weer voor kunt afmelden.

 • Ajna Tempel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

3- Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ajna Tempel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Mocht je stoppen met het gebruik maken van onze diensten, hebben wij je geschiedenis maximaal 7 jaar nodig als bewijs aan de belastingdienst. Adres gegevens kunnen eventueel verwijderd worden van je account. Voor- en achternaam en e-mailadres hebben wij nodig om te weten dat je gebruik hebt gemaakt van onze diensten.

4- Locaties van gegevensverwerking

 1.  Mailchimp voor het versturen van de nieuwsbrief.  Hun privacy verklaring vind je hier.
  Op elk gewenst moment kun je er voor kiezen om je uit te schrijven via mailchimp of een email te sturen naar contact@ajnatempel.nl

 2. Eversports voor bijhouden van de ledenadministratie. Hun voorwaarden en privacyverklaring vind je hier.
  We gebruiken dit systeem voor de punten 1, 2 en 3.

 3. Google drive voor onze ledenadministratie. Google maakt gebruik van de standaard DPA.

 4. Zoom voor de online lessen. Meer over de privacy van Zoom vind je hier

Met jouw persoonlijke account in het online lessysteem kun je

 • Jouw NAW-gegevens zelf inzien en zo nodig aanpassen/aanvullen

 • zien welke lopende abonnementen er zijn

 • een planning vinden wanneer je naar de les gaat of bent geweest

Delen van persoonsgegevens met derden

Ajna Tempel verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ajna Tempel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ajna Tempel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. In ons online lessysteem kun je de gegevens vinden en beheren, jouw account is beveiligd met een wachtwoord naar keuze. Tevens kun je bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marloes@ajnatempel.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ajna Tempel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ajna Tempel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ajna Tempel) tussen zit.

bottom of page