top of page
Image by Rodion Kutsaev

Gratis e-book
Filosofie

path-6594478_1280.jpg

Meer verdieping in yoga

Hier kun je je verder verdiepen in de filosofie van yoga. De kans is groot dat je door de fysieke oefeningen in aanraking met yoga bent gekomen. Wist je dat yoga een
8-voudig pad kent? Ook wel de 8 stappen van de yoga genoemd. En 1 stap daarvan zijn de fysieke oefeningen. Er valt dus veel meer te ontdekken over yoga.

We hebben een e-book gemaakt over de 8 stappen. Je kunt het e-book op deze pagina vinden en een exemplaar voor jezelf downloaden.

 

Het 8-voudige pad van yoga

Het achtvoudige pad van Yoga bestaat dus uit 8 onderdelen die samen het geheel van Yoga vormen. Deze acht onderdelen zijn:

  1. Yamas

  2. Niyamas

  3. Asana

  4. Pranayama

  5. Pratyahara

  6. Dharana

  7. Dhyana

  8. Samadhi

Alle 8 onderdelen zijn gelijk en de één kan niet zonder de ander. Ze werken samen en is als een geheel.

Patanjali

De traditionele yoga omvat verschillende stromingen, zoals Hatha yoga, Raja yoga, Karma yoga, Bhakti yoga, Jnana yoga en anderen, elk met hun eigen nadruk en methoden. Deze stromingen zijn ontstaan ​​uit oude teksten zoals de Yoga Sutra's van Patanjali, de Bhagavad Gita en de Hatha Yoga Pradipika.

 

Het achtvoudige pad is gebaseerd op de Yoga Sutra’s van Patanjali. Deze leer biedt een holistische benadering van zelfrealisatie en spirituele groei, waarbij de nadruk ligt op het integreren van fysieke, mentale, emotionele en spirituele aspecten van het individu.

 

Patanjali beschrijft yoga ook als:

“Yoga is calming the fluctuations of the mind.”
IMG_1457.jpg
bottom of page